Scholenproject Tinde

Vanaf 2005 is één van de projecten waarvoor geld ingezameld wordt door de diaconie hetScholenproject Tinde. Door persoonlijke contacten is er in 1999 een relatie ontstaan met de Reformed Church in Zimbabwe (RCZ).
 
In de periode rond 1999 heeft de Gereformeerde Zendingsbond de RCZ geholpen met de financiering van de bouw een kerk, een kliniek en een aantal huizen in Tinde. Door het contact dat is ontstaan, heeft de diaconie van de PGRZ in de periode voor 2006 voedselhulp, draad voor omheining en water- en elektriciteitsaansluiting gefinancierd in Tinde. In 2005 is tijdens een bezoek aldaar de vraag gekomen om te helpen met scholenbouw.
 
Het huidige scholenproject richt op de dorpjes Manyanda en Mabobolo in de buurt van Tinde in het afgelegen Binga gebied. Hier wonen de  Tonga mensen. Deze stam wordt achtergesteld door de overhead en de RCZ met haar kantoor in Masvingo en haar kerkelijk centrum op Morgenster heeft zich ontfermd over de inwoners van dit gebied.
 
De diaconie helpt bij de financiering van het bouwen van schoollokalen (inclusief huisvesting voor het onderwijzend personeel), het slaan van waterputten en het bouwen van een nieuwe kliniek in Manyanda/ Mabobolo.
 
De diaconie onderhoudt nauw contact met de projecten in Tinde en er vindt een regelmatige en gedetailleerde rapportage plaats van de gebruikte middelen in Zimbabwe. Eind 2016 heeft de heer van Poelgeest de verschillende dorpen bezocht. Zie onder een aantal foto's voor een impressie van de projecten en het gebied. 
Het Scholenproject in Tinde wordt tevens gesteund door Wilde Ganzen.