Stichting Jerevo

Stichting Jeugd-, Recreatie- en Vormingswerk – Jerevo (Kamphuis ‘Fijnoord’, Ermelo)

 
Voorzitter: Mw. G. de Keijzer-Schut
 
Secretaris: Vacant
 
Penningmeester:: Dhr. J.P. Baars

rekening nummer: NL93 FVLB 0699 7412 11 t.n.v. Stichting Jerevo Rotterdam- Zuid